เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

永昌堂药店 按照梅医生的处方或者中医教材服药。

如果你有梅医生的药单或者中医方子,可以带过来。 我们可以为你提供中药。

新鲜中药

外送

送到您家

或者 您可以自己去商店取货。 看看永昌堂药店的地图。 ►

询问更多信息

电话 02-212-4082

脸书: 脸书

连我 : 连我