เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

中西药行

永昌堂药店 卖 中西药行

中西药行
红壳 อั่งขัก 
 เย็นตาโฟ, yentafo, 釀豆腐, 酿豆腐

红壳

อั่งขัก
ดีเกลือฝรั่ง ดีเกลือฝรั่ง ผลึกสีขาวใส คล้ายผงชูรส ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้
 แมกนีเซียมซัลเฟต

ดีเกลือฝรั่ง

ดีเกลือฝรั่ง
อบเชยญวณ อบเชยญวณ 
 อบเชยดำ

อบเชยญวณ

อบเชยญวณ
川具枇杷露 川具枇杷露 治咳
端治所的美嫩以及
失音聲吸乾咳喉痛

川具枇杷露

Pei Pa Lo Cough Syrup ยาแก้ไอ ชวนป๋วยปี่แป่โหล่ว หบอพัวเกาซิ่ว
鸡血廷 โกยฮ้วยติ้ง 
 จีเซวี่ยเถิง, 过江龙, กั้วเจียงหลง, 血枫藤, เซวี่ยเฟิงเถิง, 猪血藤, จูเซวี่ยเถิง

鸡血廷

โกยฮ้วยติ้ง
姜黄 เกียอึ้ง 
 เจียงหวง, 黄姜, หวงเจียง, 毛姜黄, เหมาเจียงหวง

姜黄

เกียอึ้ง
淫羊藿 งิ่มเอี่ยคัก 
 หยินหยางฮว่า, 仙灵脾, เซียนหลิงผี

淫羊藿

งิ่มเอี่ยคัก
海螵蛸 ไหเพียวเซียว 
 ไห่เพียวเซียว, 墨鱼骨, หม้ออวี๋กู่, 乌贼骨, อูเจ๋ยกู่, 炒海螵蛸, เฉ่าไห่เพียวเซียว

海螵蛸

ไหเพียวเซียว
高丽参 เกาเหรินเซี้ยม 
 เกาหลีเซิน, 红参, หงเซิน, 生晒参, เซิงไช่เซิน, 朝鲜参, เฉาเสี่ยนเซิน, 野山参, เหย่ซันเซิน

高丽参

เกาเหรินเซี้ยม
延胡索 เอียงโอ่วซก 
 เอี๋ยนหูสั่ว, 元胡, เยวียนหู, 玄胡索, เสวียนหูสั่ว, 武胡索, อู่หูสั่ว, 滴金卵, ตีจินหล่วน, 玄胡, เสวียนหู

延胡索

เอียงโอ่วซก
辛夷 ซิงอี้ 
 ซินอี๋, 辛夷花, ซินอี๋ฮวา, 木笔花, มู่ปี่ฮวา, 望春花, วั่งชุนฮวา, 安春花, อันชุนฮวา

辛夷

ซิงอี้
白僵蚕 แปะเกียงไช้ 
 ไป๋เจียงฉาน, 僵蚕, เจียงฉาน, 天虫, เทียนฉง, 僵虫, เจียงฉง

白僵蚕

แปะเกียงไช้
三七 ซาชิก 
 ซานซี, 田七, เถียนชี, 参三七, เซินซานชี, 山漆, ซันซี, 田漆, 田三七, เถียนซันซี, 人参三七, เหรินเซินซานชี

三七

ซาชิก
鸡内金 โกยไหล่กิม 
 จีเน่ยจิน, 鸡盹皮, จีจุนผี, 鸡黄皮, จีหวงผี, 鸡中金, จีจงจิน, 内金, เน่ยจิน, 鸡金, จีจิน

鸡内金

โกยไหล่กิม
菟丝子 โทวซีจี้ 
 ทู่ซือจื่อ, 菟丝实, ทู่ซือสือ, 吐丝子, ถู่ซือจื่อ, 菟丝饼, ถู่ซือปิ่ง, 豆须子, โต้วชวีจื่อ

菟丝子

โทวซีจี้
桑寄生 ซึงเกี้ยแซ 
 ซางจี้เซิง, 寄生, จี้เซิง, 桑上寄生, ซางซั่งจี้เซิง, 广寄生, กว่างจี้เซิง

桑寄生

ซึงเกี้ยแซ
益母草 เอี๊ยะบ่อเฉ่า 
 อี้หมู่เฉ่า, 茺蔚草, ชงเว่ยเฉ่า, 坤草, คุนเฉ่า, 贞蔚, เจินเว่ย, 旋风草, เสวี้ยนเฟิงเฉ่า

益母草

เอี๊ยะบ่อเฉ่า
牡蛎 โหมวหลี 
 หมู่ลี่, 蚵壳, เคอเขอ, 蚝壳, เหาเขอ, 牡蛤, หมู่หา, 蛎蛤, ลี่เก๋อ, 牡力, หมู่ลี่

牡蛎

โหมวหลี
天花粉 เทียงฮวยฮุ้ง 
 เทียนฮวาเฝิ่น, 栝楼根, กวาโหลวเกิน, 瓜蒌根, 天花, เทียนฮวา, 栝蒌粉, กวาโหลวเฝิ่น, 花粉, ฮวาเฝิ่น

天花粉

เทียงฮวยฮุ้ง
女贞子 หนึ่งเจงจี้ 
 หนวี่เจินจื่อ, 熟女贞, สูหนวี่เจิน, 冬青子, ตงชิงจื่อ

女贞子

หนึ่งเจงจี้
蝉蜕 เสี่ยมฉุก 
 ฉานทุ่ย, 蝉壳, ฉานเขอ, 蝉退, 蝉衣, ฉานอี

蝉蜕

เสี่ยมฉุก
蒲公英 พูกงเอ็ง 
 ผูกงยิง, 公英, 黄花地丁, หวงฮวาตี้ติง, 婆婆丁, ผอผอติง, 黄花三七, หวงฮวาซานชี

蒲公英

พูกงเอ็ง
白鲜皮 แปะเสียงพ้วย 
 ไป๋เซียนผี, 鲜皮, เซียนผี, 白鲜, ไป๋เซียน, 白䁴, ไป๋ซัน, 北鲜皮, เป่ยเซียนผี, 山牡丹, ซันหมู่ตัน

白鲜皮

แปะเสียงพ้วย
板蓝根 ปั๋นหลั่งกิง 
 ป่านหลันเกิน, 板蓝, ป่านหลัน, 蓝根, หลันเกิน, 大靛, ต้าเตี้ยน, 山蓝, ซันหลัน, 马蓝, หม่าหลัน

板蓝根

ปั๋นหลั่งกิง
虎骨膠 佛虎鹿標 虎骨膠 佛虎鹿標 ### 主治
補身體·增進食慾 遍身痠痛

### 用法
用膠一兩(一塊)切 片浸酒一罇(酒量約 一斤)葯味浸出透, 便可服。每天早晚食 飯前各服一次,每次 一湯匙。

### 主要成份
虎骨,龜板 川芎,當歸...

虎骨膠 佛虎鹿標

Hoo Koog Ga, Tra Phra Sua Kwang ฮู่กุ๊กกา ตราพระเสือกวาง
京都 念慈菴 枇杷潤喉糖 原味 ลูกอมสมุนไพรเนียมฉื่ออ่า ตราลูกกตัญญู รสดั้งเดิม รสเข้ม สดชื่น ชุ่มคอ

### ส่วนประกอบที่สำคัญ
น้ำตาล
กลูโคส...

京都 念慈菴 枇杷潤喉糖 原味

Herbal Candy Original NIN JIOM ลูกอมสมุนไพรเนียมฉื่ออ่า ตราลูกกตัญญู รสดั้งเดิม
寧神丸 寧神丸 
古方正藥

陳李濟

裝粒十

古方正藥 四百餘年

造製港行

寧神丸

NING SAN PILLS ยาเม็ดเล่งซิ้งอี๊
干辣椒 พริกแห้ง  เครื่องเทศ, spice

干辣椒

พริกแห้ง
苍耳子 ชังหยูจี้  ซังหยือจี้, ชังยื๋อจี้, ชังเอ่อจื่อ, 耳子, เอ่อจื่อ, 羊带来, หยางไต้ไหล, 耳实, เอ่อสือ, 苍耳, ชังเอ่อ

苍耳子

ชังหยูจี้
半枚莲 ปั้วกีโน้ย  ปั้วปีไน้

半枚莲

ปั้วกีโน้ย