เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

Western Medicine and Traditional Chinese Pharmacy in Bangkok

Yong Chieng Pharmacy sell Western Medicine and Traditional Chinese Pharmacy in Bangkok

Western Medicine and Traditional Chinese Pharmacy in Bangkok
อั่งขัก อั่งขัก 
 เย็นตาโฟ, yentafo, 釀豆腐, 酿豆腐

อั่งขัก

红壳 อั่งขัก
ดีเกลือฝรั่ง ดีเกลือฝรั่ง ผลึกสีขาวใส คล้ายผงชูรส ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้
 แมกนีเซียมซัลเฟต

ดีเกลือฝรั่ง

ดีเกลือฝรั่ง
อบเชยญวณ อบเชยญวณ 
 อบเชยดำ

อบเชยญวณ

อบเชยญวณ
Pei Pa Lo Cough Syrup Pei Pa Lo Cough Syrup ### Dose
Half to one tablespoonful

### Ingredients
Fritillaria verticellata Wi...

Pei Pa Lo Cough Syrup

川具枇杷露 ยาแก้ไอ ชวนป๋วยปี่แป่โหล่ว หบอพัวเกาซิ่ว
โกยฮ้วยติ้ง โกยฮ้วยติ้ง 
 จีเซวี่ยเถิง, 过江龙, กั้วเจียงหลง, 血枫藤, เซวี่ยเฟิงเถิง, 猪血藤, จูเซวี่ยเถิง

โกยฮ้วยติ้ง

鸡血廷 โกยฮ้วยติ้ง
เกียอึ้ง เกียอึ้ง 
 เจียงหวง, 黄姜, หวงเจียง, 毛姜黄, เหมาเจียงหวง

เกียอึ้ง

姜黄 เกียอึ้ง
งิ่มเอี่ยคัก งิ่มเอี่ยคัก 
 หยินหยางฮว่า, 仙灵脾, เซียนหลิงผี

งิ่มเอี่ยคัก

淫羊藿 งิ่มเอี่ยคัก
ไหเพียวเซียว ไหเพียวเซียว 
 ไห่เพียวเซียว, 墨鱼骨, หม้ออวี๋กู่, 乌贼骨, อูเจ๋ยกู่, 炒海螵蛸, เฉ่าไห่เพียวเซียว

ไหเพียวเซียว

海螵蛸 ไหเพียวเซียว
เกาเหรินเซี้ยม เกาเหรินเซี้ยม 
 เกาหลีเซิน, 红参, หงเซิน, 生晒参, เซิงไช่เซิน, 朝鲜参, เฉาเสี่ยนเซิน, 野山参, เหย่ซันเซิน

เกาเหรินเซี้ยม

高丽参 เกาเหรินเซี้ยม
เอียงโอ่วซก เอียงโอ่วซก 
 เอี๋ยนหูสั่ว, 元胡, เยวียนหู, 玄胡索, เสวียนหูสั่ว, 武胡索, อู่หูสั่ว, 滴金卵, ตีจินหล่วน, 玄胡, เสวียนหู

เอียงโอ่วซก

延胡索 เอียงโอ่วซก
ซิงอี้ ซิงอี้ 
 ซินอี๋, 辛夷花, ซินอี๋ฮวา, 木笔花, มู่ปี่ฮวา, 望春花, วั่งชุนฮวา, 安春花, อันชุนฮวา

ซิงอี้

辛夷 ซิงอี้
แปะเกียงไช้ แปะเกียงไช้ 
 ไป๋เจียงฉาน, 僵蚕, เจียงฉาน, 天虫, เทียนฉง, 僵虫, เจียงฉง

แปะเกียงไช้

白僵蚕 แปะเกียงไช้
ซาชิก ซาชิก 
 ซานซี, 田七, เถียนชี, 参三七, เซินซานชี, 山漆, ซันซี, 田漆, 田三七, เถียนซันซี, 人参三七, เหรินเซินซานชี

ซาชิก

三七 ซาชิก
โกยไหล่กิม โกยไหล่กิม 
 จีเน่ยจิน, 鸡盹皮, จีจุนผี, 鸡黄皮, จีหวงผี, 鸡中金, จีจงจิน, 内金, เน่ยจิน, 鸡金, จีจิน

โกยไหล่กิม

鸡内金 โกยไหล่กิม
โทวซีจี้ โทวซีจี้ 
 ทู่ซือจื่อ, 菟丝实, ทู่ซือสือ, 吐丝子, ถู่ซือจื่อ, 菟丝饼, ถู่ซือปิ่ง, 豆须子, โต้วชวีจื่อ

โทวซีจี้

菟丝子 โทวซีจี้
ซึงเกี้ยแซ ซึงเกี้ยแซ 
 ซางจี้เซิง, 寄生, จี้เซิง, 桑上寄生, ซางซั่งจี้เซิง, 广寄生, กว่างจี้เซิง

ซึงเกี้ยแซ

桑寄生 ซึงเกี้ยแซ
เอี๊ยะบ่อเฉ่า เอี๊ยะบ่อเฉ่า 
 อี้หมู่เฉ่า, 茺蔚草, ชงเว่ยเฉ่า, 坤草, คุนเฉ่า, 贞蔚, เจินเว่ย, 旋风草, เสวี้ยนเฟิงเฉ่า

เอี๊ยะบ่อเฉ่า

益母草 เอี๊ยะบ่อเฉ่า
โหมวหลี โหมวหลี 
 หมู่ลี่, 蚵壳, เคอเขอ, 蚝壳, เหาเขอ, 牡蛤, หมู่หา, 蛎蛤, ลี่เก๋อ, 牡力, หมู่ลี่

โหมวหลี

牡蛎 โหมวหลี
เทียงฮวยฮุ้ง เทียงฮวยฮุ้ง 
 เทียนฮวาเฝิ่น, 栝楼根, กวาโหลวเกิน, 瓜蒌根, 天花, เทียนฮวา, 栝蒌粉, กวาโหลวเฝิ่น, 花粉, ฮวาเฝิ่น

เทียงฮวยฮุ้ง

天花粉 เทียงฮวยฮุ้ง
หนึ่งเจงจี้ หนึ่งเจงจี้ 
 หนวี่เจินจื่อ, 熟女贞, สูหนวี่เจิน, 冬青子, ตงชิงจื่อ

หนึ่งเจงจี้

女贞子 หนึ่งเจงจี้
เสี่ยมฉุก เสี่ยมฉุก 
 ฉานทุ่ย, 蝉壳, ฉานเขอ, 蝉退, 蝉衣, ฉานอี

เสี่ยมฉุก

蝉蜕 เสี่ยมฉุก
พูกงเอ็ง พูกงเอ็ง 
 ผูกงยิง, 公英, 黄花地丁, หวงฮวาตี้ติง, 婆婆丁, ผอผอติง, 黄花三七, หวงฮวาซานชี

พูกงเอ็ง

蒲公英 พูกงเอ็ง
แปะเสียงพ้วย แปะเสียงพ้วย 
 ไป๋เซียนผี, 鲜皮, เซียนผี, 白鲜, ไป๋เซียน, 白䁴, ไป๋ซัน, 北鲜皮, เป่ยเซียนผี, 山牡丹, ซันหมู่ตัน

แปะเสียงพ้วย

白鲜皮 แปะเสียงพ้วย
ปั๋นหลั่งกิง ปั๋นหลั่งกิง 
 ป่านหลันเกิน, 板蓝, ป่านหลัน, 蓝根, หลันเกิน, 大靛, ต้าเตี้ยน, 山蓝, ซันหลัน, 马蓝, หม่าหลัน

ปั๋นหลั่งกิง

板蓝根 ปั๋นหลั่งกิง
Hoo Koog Ga, Tra Phra Sua Kwang Hoo Koog Ga, Tra Phra Sua Kwang ### Indications
Tonic, stimulate appetite, muscle stiffness...

Hoo Koog Ga, Tra Phra Sua Kwang

虎骨膠 佛虎鹿標 ฮู่กุ๊กกา ตราพระเสือกวาง
Herbal Candy Original NIN JIOM ลูกอมสมุนไพรเนียมฉื่ออ่า ตราลูกกตัญญู รสดั้งเดิม รสเข้ม สดชื่น ชุ่มคอ

### ส่วนประกอบที่สำคั...

Herbal Candy Original NIN JIOM

京都 念慈菴 枇杷潤喉糖 原味 ลูกอมสมุนไพรเนียมฉื่ออ่า ตราลูกกตัญญู รสดั้งเดิม
NING SAN PILLS ยาเม็ดเล่งซิ้งอี๊ ### สรรพคุณ
บำรุงประสาท ช่วยให้นอนหลับ

### วิธีใช้
รับประทานวันละ 1-2 เม็ด ต้มกับน้ำร้อน
...

NING SAN PILLS

寧神丸 ยาเม็ดเล่งซิ้งอี๊
พริกแห้ง พริกแห้ง  เครื่องเทศ, spice

พริกแห้ง

干辣椒 พริกแห้ง
ชังหยูจี้ ชังหยูจี้  ซังหยือจี้, ชังยื๋อจี้, ชังเอ่อจื่อ, 耳子, เอ่อจื่อ, 羊带来, หยางไต้ไหล, 耳实, เอ่อสือ, 苍耳, ชังเอ่อ

ชังหยูจี้

苍耳子 ชังหยูจี้
ปั้วกีโน้ย ปั้วกีโน้ย  ปั้วปีไน้

ปั้วกีโน้ย

半枚莲 ปั้วกีโน้ย