เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

可持续发展目标

社会

无贫穷

SDG 01 目标 : 无贫穷

零饥饿

SDG 02 目标 : 零饥饿

良好 健康与福祉

SDG 03 目标 : 良好 健康与福祉

优质教育

SDG 04 目标 : 优质教育

  • 投资于继续教育和培训,以了解药学服务、道德和可持续实践的最新发展

性别平等

SDG 05 目标 : 性别平等

繁荣

经济适用的 清洁能源

SDG 07 目标 : 经济适用的 清洁能源

体面工作和 经济增长

SDG 08 目标 : 体面工作和 经济增长

产业、创新和 基础设施

SDG 09 目标 : 产业、创新和 基础设施

减少不平等

SDG 10 目标 : 减少不平等

可持续 城市和社区

SDG 11 目标 : 可持续 城市和社区

环境

清洁饮水和 卫生设施

SDG 06 目标 : 清洁饮水和 卫生设施

  • 妥善处置医药废物,防止水污染

负责任 消费和生产

SDG 12 目标 : 负责任 消费和生产

  • 鼓励负责任地使用药物,尽量减少过度使用和浪费

气候行动

SDG 13 目标 : 气候行动

  • 最大限度地减少一次性塑料的使用并鼓励可重复使用的包装选择 比如 BYOD

水下生物

SDG 14 目标 : 水下生物

陆地生物

SDG 15 目标 : 陆地生物

和平

和平、正义与 强大机构

SDG 16 目标 : 和平、正义与 强大机构

发展伙伴

促进目标实现的 伙伴关系

SDG 17 目标 : 促进目标实现的 伙伴关系