ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2567

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
แรม 8 ค่ำ เดือน 5
廿三 三月
วันเกิดเจ้าแม่ทับทิม, เทียนโหวเซี้ยบ้อ (天后圣母)
2
แรม 9 ค่ำ เดือน 5
廿四 三月
3
แรม 10 ค่ำ เดือน 5
廿五 三月
4
แรม 11 ค่ำ เดือน 5
廿六 三月
5
แรม 12 ค่ำ เดือน 5
廿七 三月
6
แรม 13 ค่ำ เดือน 5
廿八 三月
7
แรม 14 ค่ำ เดือน 5
廿九 三月
8
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
初一 四月
9
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6
初二 四月
10
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6
初三 四月
11
ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6
初四 四月
12
ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6
初五 四月
13
ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6
初六 四月
14
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6
初七 四月
15
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
初八 四月
วันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง, องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย (谭公爷)
16
ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6
初九 四月
17
ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6
初十 四月
18
ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6
十一 四月
19
ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6
十二 四月
20
ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6
十三 四月
21
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6
十四 四月
22
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
วันวิสาขบูชา
十五 四月
23
แรม 1 ค่ำ เดือน 6
十六 四月
24
แรม 2 ค่ำ เดือน 6
十七 四月
25
แรม 3 ค่ำ เดือน 6
十八 四月
26
แรม 4 ค่ำ เดือน 6
十九 四月
27
แรม 5 ค่ำ เดือน 6
二十 四月
28
แรม 6 ค่ำ เดือน 6
廿一 四月
29
แรม 7 ค่ำ เดือน 6
廿二 四月
30
แรม 8 ค่ำ เดือน 6
วันอัฏฐมีบูชา
廿三 四月
31
แรม 9 ค่ำ เดือน 6
廿四 四月

วันนี้วันพระใช่ไหม 2567 ไม่ใช่

พรุ่งนี้วันพระใช่ไหม 2567 ไม่ใช่

สนใจสั่งสังฆทานที่จัดสดใหม่จากร้านยาคลิก