ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2566

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
แรม 3 ค่ำ เดือน 11
2
แรม 4 ค่ำ เดือน 11
3
แรม 5 ค่ำ เดือน 11
4
แรม 6 ค่ำ เดือน 11
5
แรม 7 ค่ำ เดือน 11
6
แรม 8 ค่ำ เดือน 11
7
แรม 9 ค่ำ เดือน 11
8
แรม 10 ค่ำ เดือน 11
9
แรม 11 ค่ำ เดือน 11
10
แรม 12 ค่ำ เดือน 11
11
แรม 13 ค่ำ เดือน 11
12
แรม 14 ค่ำ เดือน 11
13
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
14
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12
15
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12
16
ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12
17
ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12
18
ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12
19
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12
20
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
21
ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12
22
ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12
23
ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12
24
ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12
25
ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12
26
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12
27
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง
28
แรม 1 ค่ำ เดือน 12
29
แรม 2 ค่ำ เดือน 12
30
แรม 3 ค่ำ เดือน 12

วันนี้วันพระใช่ไหม 2566 ไม่ใช่

พรุ่งนี้วันพระใช่ไหม 2566 ไม่ใช่

สนใจสั่งสังฆทานที่จัดสดใหม่จากร้านยาคลิก