พรุ่งนี้วันพระ ✨🙏✨ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

ชวนคนที่เรารัก ไปเข้าวัดทำบุญกันค่ะ

สมปรารถนา (Som Pratana)

สังฆทานจัดเอง ชุดสังฆทานทําเอง โดยใช้ยาสดใหม่จาก ร้านขายยา

ชุดสังฆทานยาจัดเอง สังฆทานสด

ยาสดใหม่

เนื่องจากเราเป็นร้านขายยา ยาที่ได้จึงเป็นยาคุณภาพดี เพราะเราเลือกใช้จากแหล่งที่มีความเชื่อถือได้ ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ท่านจึงไม่ต้องกังวลถึงที่มาของยา
เรามีการเก็บรักษาที่เหมาะสม เก็บอย่างสะอาด ทำให้ยาไม่เสื่อมสภาพ สะอาด สดใหม่ ไม่ค้าง ไม่มีสินค้าที่หมดอายุ
นอกจากนี้ ทางเราไม่มีการจัดมาค้างไว้จำนวนมาก เราจัดให้ท่านสดใหม่เท่านั้น
ท่านสามารถมั่นใจในการบริจาคได้ว่า หลวงพ่อจะได้ยาที่ดี​สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ สะอาด มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ได้สุขอนามัยที่ดี และไปใช้ประโยชน์จริงๆ

ทำให้ท่าน สามารถทำบุญ บริจาค ได้ ในโอกาสต่างๆ เช่น ทำบุญวันพระ ดูปฏิทินวันพระ ทำบุญวันเกิด ทำบุญวันแม่ ทำบุญวันพ่อ ทำบุญวันมาฆบูชา ทำบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ทำบุญวันเข้าพรรษา ทำบุญวันออกพรรษา ทำบุญวันอัฏฐมีบูชา ทำบุญวันขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์

ชุดสังฆทานยา สังฆทานสด

ตรงตามหลักพระพุทธศาสนา

ทางเรามีการศึกษาพระพุทธศาสนา ตั้งใจคัดสรร ของให้ท่านที่เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา
ดังจะยกตัวอย่าง เช่น หลักวิธีการคัดเลือกยาที่จะถวายพระให้ท่านของเรา คือ
สุจึ เทติ คือ การให้ของสะอาด
ปณีตํ เทติ คือ การให้ของประณีต
กาเลน เทติ คือ การให้ถูกเวลา
กปฺปิยํ เทติ คือ ให้ของที่เขาจะใช้ได้
วิเจยฺย เทติ คือ การพิจารณาเลือกให้ ให้ด้วยวิจารณญาณ เลือกของ ให้เกิดผลเกิดประโยชน์มาก
อภิณฺหํ เทติ คือ การให้เนืองนิตย์ ให้ประจำ หรือสม่ำเสมอ
ททํ จิตฺตํ ปสาเทติ คือ ขณะที่ให้ ขอให้ท่าน ทำจิตผ่องใส
ทตฺวา อตฺตมโน โหติ คือ เมื่อท่านให้แล้ว ให้เบิกบานใจ

สังฆทานยา สังฆทานสด สังฆทานจัดเอง

สะดวกสบาย ง่าย

ท่านมีความสะดวกสบายในการใช้งาน หรือ นำไปใช้ในพิธีการต่างๆ
เรามีบริการส่งให้ที่วัด หรือ จัดส่งให้ถึงบ้านของท่าน
หรือ ท่านสามารถมารับได้เองที่ร้าน ดูแผนที่ร้าน ขายยา ย่งเชียงตึ๊ง ►

เพียงนัดวันเวลากับทางเรา
ท่านสามารถไปรอที่วัดหรือที่บ้านเพื่อรอรับของที่จัดส่งตามเวลาได้ทันที


ท่านสามารถซื้อได้โดยสะดวก เพียงสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-212-4082
facebook page: จัดชุดสังฆทานยาเอง
ไอจี: ToMakeAMerit
ไลน์ร้านค่ะ : LINE

ชุดสังฆทานยา 9 ชิ้น มียาอะไรบ้าง

ชุดยาที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ 9 อย่าง
 • ยาหอม
 • เกลือแร่
 • ยาดม
 • ยาแก้ไอโยคี
 • พาราเซตามอน
 • พลาสเตอร์ปิดแผล
 • ยาธาตุ
 • ยาหม่อง
 • ดีคอลเจน

ราคา 149 บาท

ชุดสังฆทานยามหามงคล 15 ชิ้น ประกอบด้วยอะไร บ้าง

ชุดยาที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์(ชุดใหญ่) 15 อย่าง
 • ยาหอม
 • เกลือแร่
 • ยาดม
 • ยาแก้ไอโยคี
 • พาราเซตามอน
 • พลาสเตอร์ปิดแผล
 • ยาธาตุ
 • ยาหม่อง
 • ดีคอลเจน
 • พลาสเตอร์ปิดแก้ปวด
 • กษัยเส้น
 • มายบาซิน
 • ขมเม็ด
 • สำลี
 • แอลกอฮอล์เล็ก

ราคา 229 บาท

ชุดสังฆทานยาตามความต้องการของท่าน

ย่งเชียงตึ๊งรับจัดชุดสังฆทานยาซึ่งท่านสามารถปรับได้ตามความต้องการเฉพาะทางของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อบอกความต้องการของท่านได้เลย

สังฆทาน

คือ การนำสิ่งของมาถวายในท่ามกลางสงฆ์มิได้จำเพาะเจาะจงแก่ พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ต่างกับการถวายทานเจาะจงที่เรียกว่า ปาฏิบุคลิกทาน ถ้าถวายเป็นสังฆทานมีผลาสิสงส์มากกว่าบุคลิกทาน ซึ่งการถวายสังฆทานมีอานิสงส์ต่างๆ ดังนี้ (ที่มา : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน [๔๐. ปิลินทวัจฉวรรค] ๑. ปิลินทวัจฉเถราปทาน)

อานิสงส์ของการถวายยารักษาโรค 10 ประการ

อานิสงส์ของการถวายยารักษาไข้และยาหยอดตา 8 ประการ

อานิสงส์ของการถวายยานัตถุ์

อานิสงส์ของการถวายน้ำบ้วนปาก

อานิสงส์ของการถวายมีดตัดเล็บ

นอกจากนี้การทำสังฆทานยังเป็นทำบุญและการบริจาคที่มีความหมาย การถวายสังฆทานยาให้พระยังมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ ซึ่งยังส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงในการทำกิจกรรมทางศาสนาและการทำงานต่าง ๆ ท่านยังได้ความสุขและความสงบใจจากการทำทาน สร้างความสันติภาพใจ เกิดความปีติอิ่มเอิบใจ และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนในชุมชน ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านการให้ความช่วยเหลือและความเอื้อเฟื้ออื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งในชุมชน สนับสนุนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ให้สามารถทำงานต่างๆ ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ในการรักษา และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปได้

การให้ทานที่ถือว่าเป็นความดี และได้บุญมากนั้นจะประกอบด้วยปัจจัย ๓ ประการ

๑. วัตถุบริสุทธิ์ เป็นของที่ได้มาโดยสุจริต ไม่ได้ไปยักยอกมา โกงมา หรือได้มาด้วยวิธีแยบยล

๒. เจตนาบริสุทธิ์ มีจิตยินดี ผ่องใสเบิกบาน ไม่รู้สึกเสียดายสิ่งที่ให้ ตั้งแต่ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้

๓. บุคคลบริสุทธิ์ ให้กับผู้รับที่มีศีลธรรม ตัวผู้ให้เองก็ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์

พิเศษ!

สั่งชุดสังฆทานยา จัดส่งถึงวัด พร้อมถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้ฟรี!

สั่งชุดสังฆทานยา จัดส่งถึงวัด ฟรี!

จัดส่งถึง 5 วัดดังต่อไปนี้ฟรี

 • วัดยานนาวา

  พระอารามหลวงชั้นตรี

 • วัดสุทธิวราราม

  วัดเก่าแก่สร้างสมัยอยุธยา

 • วัดบรมสถล หรือ วัดดอน

  วัดที่สร้างจากศรัทธาของพระยาทวาย ณ​ สถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑ พระราชทาน

 • วัดวรจรรยาวาส

  วัดราษฎร์เก่าแก่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 • วัดปรกยานนาวา

  วัดราษฎร์จากพลังศรัทธาของชาวมอญ

ชุดสังฆทานยา จัดถวายพระที่เจดีย์ที่ศรีลังกา นะคะ ประกอบด้วยยา แก้ไข้, แก้แพ้, ฆ่าเชื้อแก้ท้องเสีย, คาร์บอนแก้ท้องเสีย, ORS เกลือแร่, พลาสเตอร์ปิดแผล, เบตาดีน...

ชุดสังฆทานยา จัดถวายพระที่เจดีย์ที่ศรีลังกา นะคะ ประกอบด้วยยา แก้ไข้, แก้แพ้, ฆ่าเชื้อแก้ท้องเสีย, คาร์บอนแก้ท้องเสีย, ORS เกลือแร่, พลาสเตอร์ปิดแผล, เบตาดีน...

ชุดสังฆทานยา โดย คุณต่อ จัดส่ง grab ส่งถึง ลาดพร้าว กรุงเทพ เมื่อ 6/11/2022

ชุดสังฆทานยา โดย คุณต่อ จัดส่ง grab ส่งถึง ลาดพร้าว กรุงเทพ เมื่อ 6/11/2022

ชุดสังฆทานยา โดยคุณช่อทิพย์ เอี่ยมโหมด จัดส่งที่วัดสุทธิวราราม เมื่อ 3/7/2022

ชุดสังฆทานยา โดยคุณช่อทิพย์ เอี่ยมโหมด จัดส่งที่วัดสุทธิวราราม เมื่อ 3/7/2022

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดสุทธิวราราม เมื่อ 3/2/2021

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดสุทธิวราราม เมื่อ 3/2/2021

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดสุทธิวราราม เมื่อ 3/2/2021

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดสุทธิวราราม เมื่อ 3/2/2021

ชุดสังฆทานยา โดยคุณอ้อ จัดส่งถึง วัดวชิรธรรมสาธิต สุขุมวิท เมื่อ 12/9/2020

ชุดสังฆทานยา โดยคุณอ้อ จัดส่งถึง วัดวชิรธรรมสาธิต สุขุมวิท เมื่อ 12/9/2020

ชุดยาเพื่อผู้ป่วยโควิด ยาพาราเซตามอล ยาละลายเสมหะ คลอเฟนิรามีน ผงเกลือแร่แก้อ่อนเพลีย กำกิกเผี่ยง และ ยาอมตราตะขาบบรรเทาอาการไอ ที่ศูนย์พักคอย โดยคุณ ธชนก จั...

ชุดยาเพื่อผู้ป่วยโควิด ยาพาราเซตามอล ยาละลายเสมหะ คลอเฟนิรามีน ผงเกลือแร่แก้อ่อนเพลีย กำกิกเผี่ยง และ ยาอมตราตะขาบบรรเทาอาการไอ ที่ศูนย์พักคอย โดยคุณ ธชนก จั...

ขี้ผึ้ง จำนวน 167 โหล บริจาคช่วยน้ำท่วม โดย สินธร สเต็กเฮ้าส์ มารับที่หน้าร้าน เมื่อ 04/01/2024

ขี้ผึ้ง จำนวน 167 โหล บริจาคช่วยน้ำท่วม โดย สินธร สเต็กเฮ้าส์ มารับที่หน้าร้าน เมื่อ 04/01/2024

ดูชุดสังฆทานยาที่จัดส่งแล้ว

วัดที่ใกล้ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง

วัดสุทธิวราราม สังฆทานยา

วัดสุทธิวราราม

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊งอยู่ใกล้ วัดสุทธิวราราม ระยะทาง 230 เมตร เดินประมาณ 3 นาที ขับรถประมาณ 1 นาที

วัดสุทธิวราราม

เดิมเรียกว่า วัดลาว เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดร้างมายาวนาน เนื่องจากขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านผู้หญิงสุทธิ ภรรยาเจ้าพระยาวิเชียรศิริ (เม่น ณ สงขลา) ได้ขอพระบรมราชานุญาตสร้างขึ้นใหม่ และพระราชทานนามว่า วัดสุทธิวราราม ได้รับพระราชทานวิสุขคามสีมา ประมาณปี พ.ศ. 2428 เป็นอาณาเขตกว้าง 9 เมตร ยาว 22 เมตร ต่อมา คุณปั้น วัชราภัย ซึ่งเป็นบุตรีของ ท่านผู้หญิงสุทธิ ได้บูรณะปฎิสังขรให้ดีขึ้น หังจากนั้นได้รับการบำรุงอุปถัมภ์จากบุคคลในตระกูล ณ​ สงขลา ด้วยดีตลอดมา อาทิเช่น พระยาศรีธรรมาธิเบศร์ ( จิตร ณ สงขลา ) และ พระยามานนาราชเสวี ( ปลอด ณ​ สงขลา ) พื้นที่วัด เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ภายในวัดมีอุโบสถเป็นลักษณะทรงไทย ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มีหอระฆัง ฌาปนสถานและสุสาน ในด้านการศึกษาทางวัดได้สร้างโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม และให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนสอนระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย

วัดยานนาวา สังฆทานยา

วัดยานนาวา

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊งอยู่ใกล้ วัดยานนาวา ระยะทาง 350 เมตร เดินประมาณ 4 นาที ขับรถประมาณ 1 นาที

วัดยานนาวา

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เรียกกันว่า วัดคอกควาย ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดคอกกระบือ และให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ต่อมาในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เรือสำเภา ขึ้น และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดยานนาวา เหตุที่ให้สร้าง เรือสำเภา นี้ เพราะได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า ต่อไปข้างหน้า เรือสำเภา จะสาบสูญไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเจดีย์ 2 องค์แทนเสากระโดงเรือ องค์ใหญ่มีฐานย่อมุมไม้ 25 องค์เล็กมีฐานย่อมุมไม้ 16 และส่วนของสำเภายาว 21 วา 2 ศอก เรียกกันว่า สำเภาเจดีย์ ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ขอเชิญไหว้พระทำบุญ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดยานนาวา

 1. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ชั้น 3 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์​
 2. มณฑป ชั้น 3 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์​ ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 3
 3. พระธาตุ, พระพุทธรูป, รูปเหมือนพระเกจิ ชั้น 1 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์​
 4. พระโพธิสัตว์กวนอิม
 5. พระพุทธชยันดีปสฤทธวรมงคล (หลวงพ่อทันใจ)
 6. พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3
 7. พระสำเภาเจดีย์ แห่งเดียวในโลก
 8. เก๋งจีน
 9. พระประธานในพระอุโบสถ

วัดบรมสถล วัดดอน สังฆทานยา

วัดบรมสถล วัดดอน

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊งอยู่ใกล้ วัดบรมสถล วัดดอน ระยะทาง 400 เมตร เดินประมาณ 5 นาที ขับรถประมาณ 2 นาที

วัดบรมสถล วัดดอน

วัดดอน เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย มังจันจ่าพระยาทวาย ซึ่งเดิมเป็นขุนนางของพม่าปกครองเมืองทวาย ต่อมาได้ขัดใจกับพระเจ้าปดุงกรุงอังวะ กษัตริย์ของพม่า จึงได้ชักชวนพระยามะริดและพระยาตะนาวศรีเข้ามาขอสวามิภักดิ์กับไทย รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มังจันจ่าพระยาทวาย พาครอบครัว และ ญาติสนิทมิตรสหาย พร้อมบริวารอพยพมารับราชการที่กรุงเทพมหานคร โปรดพระราชทานที่หลวงซึ่งมีอยู่ ณ​ ตำบลคอกกระบือ ให้เป็นที่อยู่ของชาวทวาย เมื่อปี พ.ศ. 2338 และทรงพระกรุณาแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลบรรดาชาวทวายเหล่านั้น หลังจากมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแล้ว มังจันจ่าพระยาทวาย ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาชาวทวาย สร้างวัดขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2340 โดยเหตุที่สร้างวัดขึ้นบนที่ดอน และบริเวณรอบวัดเป็นที่ราบลุ่ม จึงมีชื่อเรียกว่า วัดดอน และโดยที่วัดนี้ได้สร้างขึ้นโดยศรัทธาของพระยาทวาย พร้อมกับญาติมิตรสหาย ชาวทวาย ณ​ สถานที่ที่ในหลวงพระราชทาน หลังบ้านทวาย ดังนั้น ผู้คนทั้งหลายจึงนิยมเรียกว่า วัดดอนทวาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2400 รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนนามวัดเป็น วัดบรมสถล วัดแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ​ 17 ไร่เศษ เดิมมีพระสงฆ์ชาวทวายจำพรรษาอยู่เป็นจำนวนมาก พระสงฆ์ชาวทวายที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน และมีชื่อเสียงว่าเป็นเกจิอาจารย์ในด้านวิชาอาคมขลังรูปหนึ่ง คือ พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ หรือ หลวงพ่อกึ๋น อดีตเจ้าอาวาสวัดในระหว่างปี พ.ศ. 2462 - 2507

วัดลุ่มเจริญศรัทธา สังฆทานยา

วัดลุ่มเจริญศรัทธา

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊งอยู่ใกล้ วัดลุ่มเจริญศรัทธา ระยะทาง 750 เมตร เดินประมาณ 9 นาที ขับรถประมาณ 2 นาที

วัดลุ่มเจริญศรัทธา

วัดสวนพลู สังฆทานยา

วัดสวนพลู

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊งอยู่ใกล้ วัดสวนพลู ระยะทาง 1 กิโลเมตร เดินประมาณ 13 นาที ขับรถประมาณ 3 นาที

วัดสวนพลู

วัดวรจรรยาวาส สังฆทานยา

วัดวรจรรยาวาส

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊งอยู่ใกล้ วัดวรจรรยาวาส ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร เดินประมาณ 14 นาที ขับรถประมาณ 4 นาที

วัดวรจรรยาวาส

เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันหน้าสู่แม่น้ำ เขตของวัดด้านเหนือติดกับ คลองบางขวาง จึงเรียกกันว่า วัดบางขวางล่าง เมื่อปี 2341 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ขุนทองสื่อ (ทองอยู่) โสณกุล ได้บูรณะและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ ต่อมาในปี 2490 ท้าววรจันทร์บรมธรรมิกภักดี นารีวรคุณารักษา ได้บูรณะอีกครั้ง ภายในวัดมีธรรมาสน์บุษบก ฝีมือช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง มีลักษณะและศิลปะลวดลายที่งดงาม เก็บรักษาอยู่ที่ศาลาการเปรียญ มีพระอุโบสถแบบก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปพระวิษณุกรรม นอกจากนี้ยังมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูปปางห้ามญาติ และ ปางทุกรกิริยา

วัดปรกยานนาวา สังฆทานยา

วัดปรกยานนาวา

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊งอยู่ใกล้ วัดปรกยานนาวา ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร เดินประมาณ 14 นาที ขับรถประมาณ 4 นาที

วัดปรกยานนาวา

เป็นวัดราษฎร์ สร้างประมาณปี พ.ศ.2470 โดยชาวมอญ ซึ่งเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในเมืองไทย ต้องการที่จะมีวัดไว้เพื่อบำเพ็ญบุญ และเป็นศูนย์รวม ชาวมอญ ในประเทศไทย ด้วยพลังศรัทธาของชาวมอญ จึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดนี้ โดยเน้นศิลปะความเป็น มอญ อย่างเหนียวแน่น ภายในวัดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ หงสาวดี มี พระพุทธรรูปหยกขาว และ เจดีย์ทรงลังกา ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่แบบมอญไว้ เช่น การสวดมนต์ หรือ การเทศนาของพระสงฆ์ จะเป็น ภาษามอญ มีการเปิดสอนภาษามอญ และ ภาษาอังกฤษ ให้โดยไม่คิดค่าเรียน ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งเป็น วันชาติมอญ มีการเลี้ยงพระ และ สอนประวัติศาสตร์มอญให้แก่ผู้มาร่วมงาน

สังฆทานยา

วัดอื่นๆ

เรามีบริการจัดส่ง

ขั้นตอนการถวายสังฆทาน

1) ขอนิมนต์พระ

2) 2.1) ตั้งนะโม 3 จบ

    นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
    นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
    นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
   

2.2) คำกล่าวถวายสังฆทาน

    อิมานิ มะยัง ภันเต สังฆทานานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ
    อิมานิ สังฆทานานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

    ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์
    ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลาย เหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ
   

เมื่อกล่าวคำถวายเสร็จ พระจะกล่าวพร้อมกันว่า “สาธุ”

2.3) ประเคนของให้พระสงฆ์

 • หากเป็นผู้ชายสามารถประเคนให้พระได้โดยตรง
 • หากเป็นผู้หญิง ให้วางสิ่งของนั้น ๆ ลงบนผ้ารับประเคน ไม่ควรถวายให้พระสงฆ์โดยตรง

3) กรวดน้ำ พอพระเริ่มกล่าวคำว่า "ยะถา วะริวะหา..." เราก็เริ่มกรวดน้ำ

เมื่อพระสวดคำว่า “จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะนิโชติระโส ยะถา” ก็ให้รินน้ำลงให้หมด แล้วประนมมือรับพรพระต่อไปจนจบ

#รับจัดสังฆทานยา #สังฆทานยา #ชุดสังฆทาน #สังฆทาน #ทำบุญ #สังฆทานยา #สังฆทาน #สังฆทานยาจัดเอง #จัดชุดสังฆทานยาเอง #สังฆทานสดใหม่ #สังฆทานยาสดใหม่ #ทำบุญวันอาสาฬหบูชา #วันพระ #วันอาสาฬหบูชา #อาสาฬหบูชา #ทำบุญล้างซวย #ทำบุญเริ่มสิ่งดีๆ

ร้านขายยา ย่งเชียงตึ๊ง ขออนุโมทนา ผลบุญกุศลจากการทำสังฆทาน จงดลบันดาลให้ท่าน เจริญก้าวหน้า ปราศจากโรคร้ายแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนยาว ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง