16 ต.ค. 2020

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดบรมสถล หรือ วัดดอน

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดบรมสถล หรือ วัดดอน ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว