30 ก.ค. 2020

ชุดสังฆทานยา โดยคุณ Ple Thanamon จัดส่งถึง วัดปรกยานนาวา

ชุดสังฆทานยา โดยคุณ Ple Thanamon จัดส่งถึง วัดปรกยานนาวา ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว