19 ก.พ. 2023

ชุดสังฆทานยา โดยคุณอลิศา จัดส่งที่วัดสุทธิวราราม

ชุดสังฆทานยา โดยคุณอลิศา จัดส่งที่วัดสุทธิวราราม ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว
ชุดสังฆทานยา โดยคุณอลิศา จัดส่งที่วัดสุทธิวราราม ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว