15 มี.ค. 2022

ชุดสังฆทานยา โดยคุณมัณฑิรา ศรีจันทร์ จัดส่งที่วัดยานนาวา

ชุดสังฆทานยา โดยคุณมัณฑิรา ศรีจันทร์ จัดส่งที่วัดยานนาวา ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว
ชุดสังฆทานยา โดยคุณมัณฑิรา ศรีจันทร์ จัดส่งที่วัดยานนาวา ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว