04 ก.ค. 2020

ชุดสังฆทานยา โดยคุณ Punrada และ คุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดยานนาวา

ชุดสังฆทานยา โดยคุณ Punrada และ คุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดยานนาวา ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว
ชุดสังฆทานยา โดยคุณ Punrada และ คุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดยานนาวา ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว
ชุดสังฆทานยา โดยคุณ Punrada และ คุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดยานนาวา ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว