04 ก.ย. 2020

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดวรจรรยาวาส

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดวรจรรยาวาส ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว
ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดวรจรรยาวาส ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว
ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดวรจรรยาวาส ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว