03 ก.พ. 2021

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดสุทธิวราราม

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดสุทธิวราราม ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว