03 ก.ค. 2022

ชุดสังฆทานยา โดยคุณช่อทิพย์ เอี่ยมโหมด จัดส่งที่วัดสุทธิวราราม

ชุดสังฆทานยา โดยคุณช่อทิพย์ เอี่ยมโหมด จัดส่งที่วัดสุทธิวราราม ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว