ชุดสังฆทานยา โดยคุณช่อทิพย์ เอี่ยมโหมด จัดส่งที่วัดสุทธิวราราม เมื่อ 3/7/2022 ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว

ชุดสังฆทานยา โดยคุณช่อทิพย์ เอี่ยมโหมด จัดส่งที่วัดสุทธิวราราม เมื่อ 3/7/2022

ขออนุโมทนา ผลบุญกุศลจากการทำสังฆทาน จงดลบันดาลให้ท่านและคนที่ท่านรัก มีแต่ความสุขทั้งกายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง พบเจอแต่สิ่งดีๆ และประสบความสำเร็จดั่งใจหมายค่า

ชุดสังฆทานยาสดใหม่จากร้านยา

Facebook : MakeAMerit

ไลน์ : Line

โทร : 02-212-4082

03 ก.ค. 2023

การถวายสังฆทานที่เกี่ยวข้อง

ชุดสังฆทานยา โดยคุณอลิศา จัดส่งที่วัดสุทธิวราราม เมื่อ 19/2/2023

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดสุทธิวราราม เมื่อ 3/2/2021

ชุดสังฆทานยา โดยคุณลูกทำบุญให้ คุณแม่ชอบและคุณพ่อวิเชียร เอี่ยมโหมด จัดส่งที่วัดวรจรรยาวาส เมื่อ 5/5/2022

ชุดสังฆทานยา โดยคุณธนมนต์ จัดส่งถึง วัดวรจรรยาวาส เมื่อ 4/9/2020

ชุดสังฆทานยา โดยคุณมัณฑิรา ศรีจันทร์ จัดส่งที่วัดยานนาวา เมื่อ 15/3/2022