05 พ.ค. 2022

ชุดสังฆทานยา โดยคุณลูกทำบุญให้ คุณแม่ชอบและคุณพ่อวิเชียร เอี่ยมโหมด จัดส่งที่วัดวรจรรยาวาส

ชุดสังฆทานยา โดยคุณลูกทำบุญให้ คุณแม่ชอบและคุณพ่อวิเชียร เอี่ยมโหมด จัดส่งที่วัดวรจรรยาวาส ชุดสังฆทานยาที่จัดถวายถึงวัดแล้ว