ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง รับจัดยาและเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปทำบุญที่มูลนิธิ

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง รับจัดยาและเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปทำบุญที่มูลนิธิ

ขอเชิญร่วมทำบุญ ยาและเวชภัณฑ์ จัดส่งถึงศาลเจ้าไต้ฮงกง สาทร ฟรี

มูลนิธิที่ใกล้ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง

ศาลเจ้าไต้ฮงกง สาทร บริจาค ยา เวชภัณฑ์ ทำบุญ

ศาลเจ้าไต้ฮงกง สาทร

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊งอยู่ใกล้ ศาลเจ้าไต้ฮงกง สาทร ระยะทาง 900 เมตร เดินประมาณ 11 นาที ขับรถประมาณ 5 นาที

ศาลเจ้าไต้ฮงกง สาทร

ศาลเจ้าไต้ฮงกง เป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปจำลองของหลวงปู่ไต้ฮง มหาเถระผู้มากด้วยเมตตากรุณา สมัยราชวงศ์ซ้อง หลวงปู่ไต้ฮงภิกขุ เป็นพระนักพัฒนา พระนักปฏิบัติ พระนักสังคมสงเคราะห์ จริยวัตรอันงดงามของท่านในสมัยนั้นล้วนเป็นแบบอย่าง เป็นรากเหง้าของงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปัจจุบัน เช่น การเก็บศพไร้ญาติ ปลงศพ สงเคราะห์ยารักษาโรค สร้างถนน สร้างสะพาน สงเคราะห์คนยากไร้ อนาถาไร้ที่พึ่ง เป็นต้น คุณงามความดีของหลวงปู่ล้วนจารึกอยู่ในดวงจิตของชาวจีนมิรู้ลืม เมื่อท่านถึงแก่มรณภาพ บรรษาศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธา พากันสร้างอนุสรณ์สถานขึ้น เพื่อเป็นการรำลึก และ สานต่อเจตนารมณ์ของท่านให้ยืนยาวมาตราบเท่าทุกวันนี้

บริจาคยาไปที่มูลนิธิ

มูลนิธิอื่นๆ

เรามีบริการจัดส่ง