21 ก.ค. 2022

ชุดสังฆทานยา จัดถวายพระที่เจดีย์ที่ศรีลังกา นะคะ ประกอบด้วยยา แก้ไข้, แก้แพ้, ฆ่าเชื้อแก้ท้องเสีย, คาร์บอนแก้ท้องเสีย, ORS เกลือแร่, พลาสเตอร์ปิดแผล, เบตาดีน, ยาขับลมเม็ดเขียวๆของอินเดีย, ยาดม, ยาหม่อง, ยาแก้ไอโยคี, ยาหอม 5 เจดีย์, พลาสเตอร์ปิดแก้ปวด, แอลกอฮอล์, ยาธาตุน้ำขาว, ยานวดสูตรเย็น, ยาอม myBacin โดย คุณปฤดาอร จัดส่งทาง grab

ชุดสังฆทานยา จัดถวายพระที่เจดีย์ที่ศรีลังกา นะคะ ประกอบด้วยยา แก้ไข้, แก้แพ้, ฆ่าเชื้อแก้ท้องเสีย, คาร์บอนแก้ท้องเสีย, ORS ...
ชุดสังฆทานยา จัดถวายพระที่เจดีย์ที่ศรีลังกา นะคะ ประกอบด้วยยา แก้ไข้, แก้แพ้, ฆ่าเชื้อแก้ท้องเสีย, คาร์บอนแก้ท้องเสีย, ORS ...