02 ส.ค. 2020

ชุดสังฆทานยา โดยคุณณัฐกานต์ จัดส่งถึง วัดต๊ำม่อน อ.เมือง จ.พะเยา

ชุดสังฆทานยา โดยคุณณัฐกานต์ จัดส่งถึง วัดต๊ำม่อน อ.เมือง จ.พะเยา
ชุดสังฆทานยา โดยคุณณัฐกานต์ จัดส่งถึง วัดต๊ำม่อน อ.เมือง จ.พะเยา
ชุดสังฆทานยา โดยคุณณัฐกานต์ จัดส่งถึง วัดต๊ำม่อน อ.เมือง จ.พะเยา