ขี้ผึ้ง จำนวน 167 โหล บริจาคช่วยน้ำท่วม โดย สินธร สเต็กเฮ้าส์ มารับที่หน้าร้าน เมื่อ 04/01/2024 บริจาคช่วยน้ำท่วม
ขี้ผึ้ง จำนวน 167 โหล บริจาคช่วยน้ำท่วม โดย สินธร สเต็กเฮ้าส์ มารับที่หน้าร้าน เมื่อ 04/01/2024 บริจาคช่วยน้ำท่วม
ขี้ผึ้ง จำนวน 167 โหล บริจาคช่วยน้ำท่วม โดย สินธร สเต็กเฮ้าส์ มารับที่หน้าร้าน เมื่อ 04/01/2024 บริจาคช่วยน้ำท่วม
ขี้ผึ้ง จำนวน 167 โหล บริจาคช่วยน้ำท่วม โดย สินธร สเต็กเฮ้าส์ มารับที่หน้าร้าน เมื่อ 04/01/2024 บริจาคช่วยน้ำท่วม
ขี้ผึ้ง จำนวน 167 โหล บริจาคช่วยน้ำท่วม โดย สินธร สเต็กเฮ้าส์ มารับที่หน้าร้าน เมื่อ 04/01/2024 บริจาคช่วยน้ำท่วม

ขี้ผึ้ง จำนวน 167 โหล บริจาคช่วยน้ำท่วม โดย สินธร สเต็กเฮ้าส์ มารับที่หน้าร้าน เมื่อ 04/01/2024

ขออนุโมทนา ผลบุญกุศลจากการทำสังฆทาน จงดลบันดาลให้ท่านและคนที่ท่านรัก มีแต่ความสุขทั้งกายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง พบเจอแต่สิ่งดีๆ และประสบความสำเร็จดั่งใจหมายค่า

ชุดสังฆทานยาสดใหม่จากร้านยา

Facebook : MakeAMerit

ไลน์ : Line

โทร : 02-212-4082

04 ม.ค. 2024

การถวายสังฆทานที่เกี่ยวข้อง