01 ส.ค. 2021

ชุดยาเพื่อผู้ป่วยโควิด ยาพาราเซตามอล ยาละลายเสมหะ คลอเฟนิรามีน ผงเกลือแร่แก้อ่อนเพลีย กำกิกเผี่ยง และ ยาอมตราตะขาบบรรเทาอาการไอ ที่ศูนย์พักคอย โดยคุณ ธชนก จัดส่งถึง ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 เขตสาทร ที่วัดสุทธิวราราม เจริญกรุง 65

ชุดยาเพื่อผู้ป่วยโควิด ยาพาราเซตามอล ยาละลายเสมหะ คลอเฟนิรามีน ผงเกลือแร่แก้อ่อนเพลีย กำกิกเผี่ยง และ ยาอมตราตะขาบบรรเทาอาก...
ชุดยาเพื่อผู้ป่วยโควิด ยาพาราเซตามอล ยาละลายเสมหะ คลอเฟนิรามีน ผงเกลือแร่แก้อ่อนเพลีย กำกิกเผี่ยง และ ยาอมตราตะขาบบรรเทาอาก...
ชุดยาเพื่อผู้ป่วยโควิด ยาพาราเซตามอล ยาละลายเสมหะ คลอเฟนิรามีน ผงเกลือแร่แก้อ่อนเพลีย กำกิกเผี่ยง และ ยาอมตราตะขาบบรรเทาอาก...