เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

Mahahing Asafoetida Tincture

( 人打虎標 亞魏藥酒 ยาน้ำมหาหิงคุ์ ตราคนตีเสือ )

Mahahing Asafoetida Tincture ### Indication For infant, to relief flatulence and stomachache.

Direction

Apply to the belly 2 times a day

For external use only

contains

Asafoeida

Price

Mahahing Asafoetida Tincture Mahahing Asafoetida Tincture ### Indication
For infant, to relief flatulence and stomachache.
...
Mahahing Asafoetida Tincture Mahahing Asafoetida Tincture ### Indication
For infant, to relief flatulence and stomachache.
...
Mahahing Asafoetida Tincture Mahahing Asafoetida Tincture ### Indication
For infant, to relief flatulence and stomachache.
...
ยาน้ำมหาหิงคุ์ ตราคนตีเสือ Mahahing Asafoetida Tincture

Mahahing Asafoetida Tincture

Delivery

Wait to receive the product delivered to your home by ThailandPost, EMS, Kerry, Grab, Lineman, Lalamove, Robinhood.

Where to buy, Where is selling

Come to our store, we can give more suggestion. Our store is only 5 minutes walk from BTS Skytrain.
Map and Directions ►

Contact

You can call us at
telephone : 02-212-4082
Email : yc.drugstore@gmail.com
facebook page : Facebook
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : LINE
Twitter : Twitter
Instagram : Instagram
Weibo : Weibo
WhatsApp : Whatsapp
Tiktok : Tiktok
WeChat : WeChat
KakaoTalk : KaKaoTalk
VK : VK
Viber : Viber
Zalo : Zalo
Snapchat : Snapchat
Signal : Signal

Recommend