เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

人打虎標 亞魏藥酒

( Mahahing Asafoetida Tincture ยาน้ำมหาหิงคุ์ ตราคนตีเสือ )

人打虎標 亞魏藥酒 ### 專治 小兒腹部脹痛,驅風散氣等症

用法

每天可抹二㳄

忌服

症狀

用於幼兒脹氣與胃痛,腹痛

用法

每日於患部塗抹二,三次。

只限外用

价钱

 人打虎標 亞魏藥酒  人打虎標 亞魏藥酒 ### 專治
小兒腹部脹痛,驅風散氣等症

### 用法
每天可抹二㳄

忌服

### 症狀
用於幼兒脹氣與胃痛,腹痛

### 用法
每日於患部塗抹二,三次。

只限外用
 人打虎標 亞魏藥酒  人打虎標 亞魏藥酒 ### 專治
小兒腹部脹痛,驅風散氣等症

### 用法
每天可抹二㳄

忌服

### 症狀
用於幼兒脹氣與胃痛,腹痛

### 用法
每日於患部塗抹二,三次。

只限外用
 人打虎標 亞魏藥酒  人打虎標 亞魏藥酒 ### 專治
小兒腹部脹痛,驅風散氣等症

### 用法
每天可抹二㳄

忌服

### 症狀
用於幼兒脹氣與胃痛,腹痛

### 用法
每日於患部塗抹二,三次。

只限外用
ยาน้ำมหาหิงคุ์ ตราคนตีเสือ Mahahing Asafoetida Tincture

人打虎標 亞魏藥酒

外送

等待接收交付到您的主页的产品。( 邮政 (EMS), 嘉里快递, Grab, 啦啦快送, Lineman, Robinhood ).

在哪里买

来到我们的商店,我们可以给出更多建议。 我们的商店距离BTS轻轨仅5分钟步行路程。
永昌堂药房地图 ►

联系方式

您可以致电给我们
电码 : 02-212-4082
电子邮件 : yc.drugstore@gmail.com
facebook page : 脸书
Facebook Messenger : 脸书信使
LINE : 连我
Twitter : 推特
Instagram : 照片墙
Weibo : 微博
WhatsApp : 瓦次艾普
Tiktok : 抖音
WeChat : 微信
KakaoTalk : 카카오
VK : VK
Viber : Viber
Zalo : Zalo
Snapchat : Snapchat
Signal : Signal

推荐