แบบประเมิน General Health Questionaire ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ-12)

ในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่าน

1)

สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ได้

2)

นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ

3)

รู้สึกว่าทำตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ

4)

รู้สึกว่าสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้

5)

รู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา

6)

รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะความยากลำบากต่างๆได้

7)

สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติได้

8)

สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆของตัวเองได้

9)

รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง

10)

รู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองไป

11)

คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า

12)

รู้สึกมีความสุขดี ตามสมควร เมื่อดูโดยรวมๆ

แบบประเมิน General Health Questionaire ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ-12) ในระยะ **2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน

ติดต่อสอบถาม ย่งเชียงตึ๊ง

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง, ร้านยาจีน และ ยาแผนปัจจุบัน, ปากซอยเจริญกรุง 63 ใกล้bts สะพานตากสิน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-4082
อีเมลล์ : yc.drugstore@gmail.com
facebook page : Facebook
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : ไลน์
Twitter : Twitter
Instagram : ig
Weibo : Weibo
WhatsApp : Whatsapp
Tiktok : Tiktok
WeChat : WeChat
KakaoTalk : KaKaoTalk
VK : VK
Viber : Viber
Zalo : Zalo
Snapchat : Snapchat
Signal : Signal

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย (Thai HADS)

แบบสอบถาม Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย (Thai HADS)

ประเมิน อาการวิตกกังวล และ อาการซึมเศร้า ในระยะ **1 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน ฉันรู้สึกตึงเครียด, ฉันรู้สึกเพลิดเพลินใจกับสิ่งต่างๆ ที่ฉันเคยชอบได้, ฉันมีความ...
แบบประเมินภาวะอารมณ์เศร้า (Thai Depression Inventory)

แบบประเมินภาวะอารมณ์เศร้า (Thai Depression Inventory)

ในระยะ **1 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน , , , , , , , , , , , , , , , , , , อาการทางร่างกาย เช่น ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม มือชา ปวดศีรษะ, ,
แบบประเมินความวิตกกังวล (GAD-7)

แบบประเมินความวิตกกังวล (GAD-7)

ในระยะ **2 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน รู้สึกตึงเครียด วิตกกังวล หรือ กระวนกระวาย, ไม่สามารถหยุดหรือควบคุมความกังวลได้, กังวลมากเกินไปในเรื่องต่างๆ, ท้าตัวให้ผ่อ...