แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กอายุ ( 6-11 ปี ) ฉบับย่อ สำหรับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง

ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก

ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น โดยรู้จัก อารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อื่น อดทนและรอคอยได้ มีนํ้าใจ รู้จักให้ รู้จัก แบ่งปัน รู้ว่าทำผิด หรือยอมรับผิด มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทำให้ตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง ได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะ ความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งสามารถใช้ในการ ติดตามเพื่อดูพัฒนาการทางอารมณ์ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดเมื่ออายุเพิ่มขึ้น การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ประเมินคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ

  1. ด้านดี เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น โดยประเมินจากควบคุมอารมณ์ การใส่ใจ และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น และการยอมรับผิด

  2. ด้านเก่ง เป็นความพร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสำเร็จโดยประเมินจาก ความมุ่งมั่นพยายามปรับตัวต่อปัญหา และ การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

  3. ด้านสุข เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะทำให้ตนเองเกิดความสุข โดยประเมินจากการมี ความพอใจในตนเอง การรู้จักปรับใจ และความรื่นเริงเบิกบาน

วิธีประเมิน

ให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง ตอบคำถามที่เกี่ยวกับเด็กในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา โดยเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับตัวเด็ก ที่เป็นอยู่จริงมากที่สุด

ข้อพึงระวัง

  1. พ่อแม่ (ความรู้ไม่ตํ่ากว่า ป.6) ประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กปีละ 1 ครั้ง

  2. ผลการประเมินเป็นคะแนนของเด็กรายบุคคล ไม่ควรนำไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น ว่ากล่าว ตำหนิเด็ก

ความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา

1)

[ ดี ] รู้จักให้กำลังใจผู้อื่น

2)

[ ดี ] รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

3)

[ ดี ] ชอบแกล้งเพื่อน

4)

[ ดี ] ยอมรับเมื่อทำผิด เช่น ขอโทษหรือยกมือไหว้

5)

[ ดี ] ทักทายหรือทำความรู้จักเพื่อนใหม่

6)

[ เก่ง ] มีความตั้งใจเมื่อทำสิ่งต่างๆที่สนใจ

7)

[ เก่ง ] พยายามทำงานที่ยากให้สำเร็จด้วยตนเอง เช่น การบ้าน การฝีมือ

8)

[ เก่ง ] ท้อใจหรือล้มเลิกความตั้งใจเมื่อทำงานไม่สำเร็จ หรือ เมื่อมีปัญหา

9)

[ เก่ง ] รู้จักรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา เช่น เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ

10)

[ เก่ง ] เมื่อมีปัญหา ชอบคิดหาวิธีแก้ปัญหาหลายๆทาง

11)

[ สุข ] ภูมิใจในจุดดีของตนเอง

12)

[ สุข ] มีอารมณ์ขัน

13)

[ สุข ] ทำกิจกรรมสร้างสุขให้ตนเองได้อย่างเหมาะสม

14)

[ สุข ] มีวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง เช่น อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นสนุก วาดรูป พูดคุยกับเพื่อน

15)

[ สุข ] เป็นเด็กอารมณ์ดี

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กอายุ ( 6-11 ปี ) ฉบับย่อ สำหรับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง ### ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
ควา...

ติดต่อสอบถาม ย่งเชียงตึ๊ง

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง, ร้านยาจีน และ ยาแผนปัจจุบัน, ปากซอยเจริญกรุง 63 ใกล้bts สะพานตากสิน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-4082
อีเมลล์ : yc.drugstore@gmail.com
facebook page : Facebook
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : ไลน์
Twitter : Twitter
Instagram : ig
Weibo : Weibo
WhatsApp : Whatsapp
Tiktok : Tiktok
WeChat : WeChat
KakaoTalk : KaKaoTalk
VK : VK
Viber : Viber
Zalo : Zalo
Snapchat : Snapchat
Signal : Signal

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กอายุ ( 3-5 ปี ) ฉบับย่อ สำหรับครูหรือผู้ดูแลเด็ก

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กอายุ ( 3-5 ปี ) ฉบับย่อ สำหรับครูหรือผู้ดูแลเด็ก

### ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น โดยรู้จัก อารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห...
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 18-25 ปี )

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 18-25 ปี )

ความฉลาดทางอารมณ์คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการ...
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 26-60 ปี )

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 26-60 ปี )

ความฉลาดทางอารมณ์คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการ...