แบบประเมิน RQ

RQ เป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบาก เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและดำเนิน ชีวิตได้อย่างมีความสุข

แบบประเมิน RQ เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินความสามารถของบุคคล 3 ด้าน คือ ความมั่นคงทาง อารมณ์ กำลังใจ และการจัดการกับปัญหา หากประเมินแล้วพบว่ามีองค์ประกอบในด้านใดต่ำกว่าเกณฑ์ ท่าน สามารถพัฒนาตนในด้านนั้นๆ ให้มากขึ้นได้

ข้อคำถามมีจำนวน 20 ข้อ สอบถามถึงความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมท่านในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตัวท่าน

1)

เรื่องไม่สบายใจเล็กน้อยทำให้ฉันว้าวุ่นใจนั่งไม่ติด

2)

ฉันไม่ใส่ใจคนที่หัวเราะเยาะฉัน

3)

เมื่อฉันทำผิดพลาดหรือเสียหาย ฉันยอมรับผิดหรือผลที่ตามมา

4)

ฉันเคยยอมทนลำบากเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

5)

เวลาทุกข์ใจมากๆ ฉันเจ็บป่วยไม่สบาย

6)

ฉันสอนและเตือนตัวเอง

7)

ความยากลำบากทำให้ฉันแกร่งขึ้น

8)

ฉันไม่จดจำเรื่องเลวร้ายในอดีต

9)

ถึงแม้ปัญหาจะหนักหนาเพียงใดชีวิตฉันก็ไม่เลวร้ายไปหมด

10)

เมื่อมีเรื่องหนักใจ ฉันมีคนปรับทุกข์ด้วย

11)

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ฉันมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้

12)

ฉันมีครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นกำลังใจ

13)

ฉันมีแผนการที่จะทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า

14)

เมื่อมีปัญหาวิกฤตเกิดขึ้น ฉันรู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถ

15)

เป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

16)

ฉันอยากหนีไปให้พ้น หากมีปัญหาหนักหนาต้องรับผิดชอบ

17)

การแก้ไขปัญหาทำให้ฉันมีประสบการณ์มากขึ้น

18)

ในการพูดคุย ฉันหาเหตุผลที่ทุกคนยอมรับหรือเห็นด้วยกับฉันได้

19)

ฉันเตรียมหาทางออกไว้ หากปัญหาร้ายแรงกว่าที่คิด

20)

ฉันชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากฉัน

แบบประเมิน RQ RQ เป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยา...

ติดต่อสอบถาม ย่งเชียงตึ๊ง

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง, ร้านยาจีน และ ยาแผนปัจจุบัน, ปากซอยเจริญกรุง 63 ใกล้bts สะพานตากสิน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-4082
อีเมลล์ : yc.drugstore@gmail.com
facebook page : Facebook
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : ไลน์
Twitter : Twitter
Instagram : ig
Weibo : Weibo
WhatsApp : Whatsapp
Tiktok : Tiktok
WeChat : WeChat
KakaoTalk : KaKaoTalk
VK : VK
Viber : Viber
Zalo : Zalo
Snapchat : Snapchat
Signal : Signal

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 18-25 ปี )

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 18-25 ปี )

ความฉลาดทางอารมณ์คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการ...
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 26-60 ปี )

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 26-60 ปี )

ความฉลาดทางอารมณ์คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการ...
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับวัยรุ่นอายุ ( 12-17 ปี )

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับวัยรุ่นอายุ ( 12-17 ปี )

ความฉลาดทางอารมณ์คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการ...