แบบวัดคุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

1)

ท่านพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนี้เพียงใด

2)

การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ทำให้ท่านไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องการมากน้อยเพียงใด

3)

ท่านมีกำลังเพียงพอที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละวันไหม (ทั้งเรื่องงาน หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน)

4)

ท่านพอใจกับการนอนหลับของท่านมากน้อยเพียงใด

5)

ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข ความสงบ มีความหวัง) มากน้อยเพียงใด

6)

ท่านมีสมาธิในการทำงานต่าง ๆ ดีเพียงใด

7)

ท่านรู้สึกพอใจในตนเองมากน้อยแค่ไหน

8)

ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้ไหม

9)

ท่านมีความรู้สึกไม่ดีเช่นรู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สิ้นหวัง วิตกกังวลบ่อยแค่ไหน

10)

ท่านรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนที่สามารถทำอะไร ๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน

11)

ท่านจำเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะทำงานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน

12)

ท่านพอใจกับความสามารถในการทำงานได้อย่างที่เคยทำมามากน้อยเพียงใด

13)

ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอื่น อย่างที่ผ่านมา แค่ไหน

14)

ท่านพอใจกับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพื่อน ๆ แค่ไหน

15)

ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแต่ละวัน

16)

ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้มากน้อยเพียงใด

17)

ท่านมีเงินพอใช้จ่ายตามความจำเป็นมากน้อยเพียงใด

18)

ท่านพอใจที่จะสามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเพียงใด

19)

ท่านได้รู้เรื่องราวข่าวสารที่จำเป็นในชีวิตแต่ละวัน มากน้อยเพียงใด

20)

ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมากน้อยเพียงใด

21)

สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพของท่านมากน้อยเพียงใด

22)

ท่านพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของท่าน (หมายถึงการคมนาคม) มากน้อยเพียงใด

23)

ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความหมายมากน้อยแค่ไหน

24)

ท่านสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดีเพียงใด

25)

ท่านพอใจในชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน? (ชีวิตทางเพศ หมายถึง เมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้นแล้วท่าน มีวิธีจัดการทำ ให้ผ่อนคลายลงได้ รวมถึง การช่วยตัวเองหรือ การมีเพศสัมพันธ์)

26)

ท่านคิดว่าท่านมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเป็นอยู่) อยู่ในระดับใด

แบบวัดคุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) ในช่วง **2 สัปดาห์ที่ผ่านมา**

ติดต่อสอบถาม ย่งเชียงตึ๊ง

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง, ร้านยาจีน และ ยาแผนปัจจุบัน, ปากซอยเจริญกรุง 63 ใกล้bts สะพานตากสิน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-4082
อีเมลล์ : yc.drugstore@gmail.com
facebook page : Facebook
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : ไลน์
Twitter : Twitter
Instagram : ig
Weibo : Weibo
WhatsApp : Whatsapp
Tiktok : Tiktok
WeChat : WeChat
KakaoTalk : KaKaoTalk
VK : VK
Viber : Viber
Zalo : Zalo
Snapchat : Snapchat
Signal : Signal

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS)

แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS)

ในช่วง **1 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่านพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้, ท่านไม่อยากทำในสิ่งที่เคยสนใจหรือเคยทำเป็นประจำ, ท่านรู้สึกชีวิตของท่านช่วงนี้ว่างเปล่าไม้ร...
แบบประเมิน General Health Questionaire ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ-12)

แบบประเมิน General Health Questionaire ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ-12)

ในระยะ **2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ได้, นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ, รู้สึกว่าทำตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ, รู้สึก...
แบบสอบถาม Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย (Thai HADS)

แบบสอบถาม Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย (Thai HADS)

ประเมิน อาการวิตกกังวล และ อาการซึมเศร้า ในระยะ **1 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน ฉันรู้สึกตึงเครียด, ฉันรู้สึกเพลิดเพลินใจกับสิ่งต่างๆ ที่ฉันเคยชอบได้, ฉันมีความ...