แบบประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่นของผู้ป่วยจิตเวช Prasri Violence Severity Scale: PVSS

โปรดถามข้อมูลจากผู้ป่วย ญาติ และหาข้อมูลแวดล้อม ร่วมกับการสังเกตอาการผู้ป่วย ในช่วง 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ประเมินว่า ผู้ป่วยมีอาการหรือพฤติกรรมอย่างไร เพื่อพิจารณาประเมินให้ คะแนนตามระดับคะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้ป่วยมากที่สุด

1)

พฤติกรรมการ ใช้สารเสพติด เช่น สุรา ยาบ้า กัญชา สารระเหย เป็นต้น (≥1 ชนิด)

2)

ความคิดและการพยายาม ทำร้ายตนเอง

3)

การแสดง ท่าทางคุกคาม ข่มขู่ผู้อื่น

4)

การแสดงออก ทางอารมณ์ พฤติกรรมที่ หวาดระแวง ว่า ผู้อื่นจะมา ทำร้าย และ ไม่เป็นมิตร

5)

พฤติกรรม รุนแรง และ การทำร้ายผู้อื่น

6)

เป้าหมายของ การกระทำ รุนแรง

7)

ส่วนของร่างกายที่ใช้กระทำรุนแรง และอุปกรณ์ที่ใช้ ร่วมกับกระทำรุนแรง

8)

ผลที่เกิดขึ้น จากการกระทำ รุนแรง

9)

การแสดงออก ถึง ความเห็นอก เห็นใจเหยื่อที่ เป็นผลจากการ กระทำรุนแรง

แบบประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่นของผู้ป่วยจิตเวช  Prasri Violence Severity Scal...

ติดต่อสอบถาม ย่งเชียงตึ๊ง

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง, ร้านยาจีน และ ยาแผนปัจจุบัน, ปากซอยเจริญกรุง 63 ใกล้bts สะพานตากสิน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-4082
อีเมลล์ : yc.drugstore@gmail.com
facebook page : Facebook
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : ไลน์
Twitter : Twitter
Instagram : ig
Weibo : Weibo
WhatsApp : Whatsapp
Tiktok : Tiktok
WeChat : WeChat
KakaoTalk : KaKaoTalk
VK : VK
Viber : Viber
Zalo : Zalo
Snapchat : Snapchat
Signal : Signal

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS)

แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS)

ในช่วง **1 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่านพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้, ท่านไม่อยากทำในสิ่งที่เคยสนใจหรือเคยทำเป็นประจำ, ท่านรู้สึกชีวิตของท่านช่วงนี้ว่างเปล่าไม้ร...
แบบวัดคุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)

แบบวัดคุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)

ในช่วง **2 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่านพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนี้เพียงใด, การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ทำให้ท่านไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องกา...
แบบประเมินความจำ ญาติของท่าน ว่า อยู่ในข่ายสงสัยมีภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์

แบบประเมินความจำ ญาติของท่าน ว่า อยู่ในข่ายสงสัยมีภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์

ญาติของท่านมีอาการต่อไปนี้หรือไม่ ชอบถามคำถามเดิมซ้ำๆ, หลงลืมบ่อยขึ้น มีปัญหายุ่งยากเรื่องความจำระยะสั้น, ต้องมีคนคอยเตือนให้ทำกิจกรรมที่จำเป็น, ลืมวันนัด ลื...