ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย Thai Mental Health Indicators (THMI-66)

ใน ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่าน

1)

ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต

2)

ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข

3)

ถ้าให้เปรียบเทียบกับในอดีตท่านรู้สึกว่าชีวิตในปัจจุบันของท่านมีความสุข

4)

ท่านมีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง

5)

ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้

6)

ท่านต้องใช้ยา (กิน ฉีด พ่น ทา) อยู่เสมอ จึงจะสามารถทำงานได้

7)

ท่านเป็นโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจ อัมพาต ลมชัก ในกรณีถ้ามีให้ใส่เล็กน้อยหรือมากตามอาการที่มี)

8)

ท่านรู้สึกกังวลและทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของท่าน

9)

ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน์

10)

ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์

11)

ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้

12)

ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน

13)

ท่านรู้สึกพอใจที่สามารถทำอะไรๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน

14)

ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง

15)

ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับบุคคลอื่น

16)

ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน

17)

ท่านคิดว่าท่านมีความเป็นอยู่และฐานะทางสังคมตามที่ท่านได้คาดหวังไว้

18)

ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต

19)

ท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านต้องการเสมอ

20)

ท่านรู้สึกพึงพอใจกับฐานะความเป็นอยู่ของท่าน

21)

ท่านมองปัญหาทุกปัญหาเป็นสิ่งที่แก้ไขได้

22)

ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขัน หรือร้ายแรงเกิดขึ้น

23)

ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต

24)

ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและกลัวปัญหาที่เกิดขึ้น

25)

ท่านแก้ปัญหาที่ขัดแย้งได้ดีเสมอ

26)

บางครั้งท่านรู้สึกเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุ

27)

ท่านรู้สึกขี้โมโห ฉุนเฉียวหรือหวั่นไหวง่ายอย่างไม่มีเหตุผล

28)

ท่านหงุดหงิดโมโหง่ายถ้าท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์

29)

ท่านรู้สึกกังวลใจกับเรื่องทุกเรื่องที่มากระทบตัวท่าน

30)

ถ้าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท่านจะรู้สึกหงุดหงิด

31)

ท่านรู้สึกหงุดหงิดกังวลใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ

32)

ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นตามโอกาสอันควร

33)

ท่านเสียสละแรงกายหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

34)

หากมีสถานการณ์ที่คับขันเสี่ยงภัยท่านพร้อมจะให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้อื่น

35)

ท่านต้องการที่จะทำบางสิ่งที่แปลกใหม่และแตกต่างกว่าที่เป็นอยู่

36)

ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ

37)

ท่านรู้สึกผิดหวังในตนเอง

38)

ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านน่าเบื่อ

39)

ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

40)

ท่านรู้สึกคล้ายคนล้มเหลวหรือประสบกับความผิดหวัง

41)

เมื่อท่านเริ่มทำงานที่มีความยุ่งยาก ท่านจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอยู่เสมอ

42)

ความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านยึดถือ ทำให้ท่านมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญกับความยุ่งยากได้

43)

เมื่อท่านพบกับความผิดหวัง หรือทุกข์ใจ ท่านจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย

44)

ท่านพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง

45)

ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

46)

ท่านรู้สึกยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น

47)

ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์

48)

ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

49)

ท่านมีความมั่นใจว่าญาติหรือเพื่อนจะช่วยเหลือท่านถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือฉุกเฉินเกิดขึ้นกับท่าน

50)

ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ

51)

ท่านได้รับความช่วยเหลือตามที่ท่านต้องการจากคนอื่น

52)

ท่านเห็นด้วยว่าครอบครัวของท่านเป็นแหล่งที่จะช่วยหาทางออกให้กับปัญหาส่วนใหญ่ที่ท่านมี

53)

ท่านเห็นด้วยว่าสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีความรู้สึกผูกพันอย่างใกล้ชิด

54)

ท่านเห็นด้วยว่าครอบครัวของท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง

55)

ท่านรู้สึกมันคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว

56)

เมื่อท่านป่วยหนักท่านเห็นด้วยว่าครอบครัว และญาติจะดูแลท่านเป็นอย่างดี

57)

ท่านปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเสมอเมื่อมีปัญหา

58)

สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

59)

ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน

60)

ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินเมื่ออาศัยอยู่ในชุมชนนี้

61)

เมื่อท่านเจ็บป่วยท่านไปใช้บริการจากหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านเช่นกัน

62)

เมื่อญาติของท่านเจ็บป่วยก็นำไปรับบริการจากบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเช่นกัน

63)

ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด

64)

ท่านมีความสุขทุกครั้งที่มีเวลาว่างเพื่อผ่อนคลาย

65)

ในชุมชนมีเสียงดังรบกวนการดำเนินชีวิตของท่าน

66)

ในชุมชนมีกลิ่นเหม็นรบกวนการดำเนินชีวิตของท่าน

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย Thai Mental Health Indicators (THMI-66) ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน

ติดต่อสอบถาม ย่งเชียงตึ๊ง

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง, ร้านยาจีน และ ยาแผนปัจจุบัน, ปากซอยเจริญกรุง 63 ใกล้bts สะพานตากสิน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-4082
อีเมลล์ : yc.drugstore@gmail.com
facebook page : Facebook
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : ไลน์
Twitter : Twitter
Instagram : ig
Weibo : Weibo
WhatsApp : Whatsapp
Tiktok : Tiktok
WeChat : WeChat
KakaoTalk : KaKaoTalk
VK : VK
Viber : Viber
Zalo : Zalo
Snapchat : Snapchat
Signal : Signal

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-15)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-15)

ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต, ท่านรู้สึกสบายใจ, ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน, ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง,...
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-55)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-55)

ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต, ท่านรู้สึกสบายใจ, ทํานรู้สึกสดชื่นเบิกบานใจ, ท่านรู้สึกชีวิตของท่านมีความสุขสงบ (ความสงบสุขในจิตใ...
แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต (SPST-20)

แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต (SPST-20)

ในระยะ **6 เดือนที่ผ่านมา** ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ กลัวทำงานผิดพลาด, ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้, ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงา...