ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-15)

ใน ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่าน

1)

ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต

2)

ท่านรู้สึกสบายใจ

3)

ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

4)

ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง

5)

ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์

6)

ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)

7)

ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น

8)

ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต

9)

ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์

10)

ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

11)

ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

12)

ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

13)

ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว

14)

หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี

15)

สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-15) ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน

ติดต่อสอบถาม ย่งเชียงตึ๊ง

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง, ร้านยาจีน และ ยาแผนปัจจุบัน, ปากซอยเจริญกรุง 63 ใกล้bts สะพานตากสิน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-4082
อีเมลล์ : yc.drugstore@gmail.com
facebook page : Facebook
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : ไลน์
Twitter : Twitter
Instagram : ig
Weibo : Weibo
WhatsApp : Whatsapp
Tiktok : Tiktok
WeChat : WeChat
KakaoTalk : KaKaoTalk
VK : VK
Viber : Viber
Zalo : Zalo
Snapchat : Snapchat
Signal : Signal

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย Thai Mental Health Indicators (THMI-66)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย Thai Mental Health Indicators (THMI-66)

ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต, ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข, ถ้าให้เปรียบเทียบกับในอดีตท่านรู้สึกว่าชีวิตในปัจจุบันของท่าน...
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-55)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-55)

ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต, ท่านรู้สึกสบายใจ, ทํานรู้สึกสดชื่นเบิกบานใจ, ท่านรู้สึกชีวิตของท่านมีความสุขสงบ (ความสงบสุขในจิตใ...
แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต (SPST-20)

แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต (SPST-20)

ในระยะ **6 เดือนที่ผ่านมา** ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ กลัวทำงานผิดพลาด, ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้, ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงา...